/ Swedish

Sveriges postorter, postnummer, kommuner och län i SQL, CSV och XLS

Jag behövde nyligen använda någon lämplig geografisk indelning av Sverige. Detta är inget ovanligt problem, speciellt får webbutvecklare, och eftersom jag inte kunde hitta någon snabb läsning skriver jag vad jag kom fram till.

Givet en postkod kan du få postort, och tvärtom, men inte kommun eller län. Givet kommun kan du få län. Jag beskriver här hur jag tagit fram denna data och tillhandahåller den också för nerladdning.
Postnummer och postorter

Jag har hittat en funktion på Posten.se där jag har kunnat brute forca fram postnummer och postorter.

Edit: Hade tidigare ett script här. Men eftersom den här blog-posten är några år gammal tar jag bort det. Det som fortfarande är intressan är egentligen databasen, som finns nedan.

Resultat

Resultatet finns att ladda ner här. Zip-filen innehåller:

  • lan-kommun.csv
  • lan-kommun.xls
  • lan-kommun.sql
  • postkod-postort.xls
  • postkod-postort.csv